Android-x86
Fork
Faire un don

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

external-koush-Widgets: Commit

external/koush/Widgets


Commit MetaInfo

Révision7aa82db719da0044ab764561426b06c7810d9082 (tree)
l'heure2013-03-14 02:53:23
AuteurMichael Bestas <mikeioannina@gmai...>
CommiterMarco Brohet

Message de Log

Widgets: Remove wrong Czech Superuser translation

These should be in the Superuser repository, not here.

Signed-off-by: Michael Bestas <mikeioannina@gmail.com>

Change-Id: I26a28bb072e1f3fe3a91d2ad1babb8877629e281

Change Summary

  • delete: Superuser/res/values-cs/strings.xml

Modification

--- a/Superuser/res/values-cs/strings.xml
+++ /dev/null
@@ -1,89 +0,0 @@
1-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2-<resources>
3- <string name="superuser">Superuser</string>
4- <string name="allow">Povolit</string>
5- <string name="deny">Zakázat</string>
6- <string name="status_incoming">Příchozí Superuser požadavek...</string>
7- <string name="unknown_uid">Neznámý UID: %s</string>
8- <string name="application_request">%s požaduje Superuser přístup.</string>
9- <string name="info">Varování: Pokud je tento požadavek nesrozumitelný, měl by být zakázán.</string>
10- <string name="request">Superuser požadavek</string>
11- <string name="package_header">Balíček:</string>
12- <string name="app_header">Aplikace:</string>
13- <string name="uid_header">Požadované UID:</string>
14- <string name="command_header">Příkaz:</string>
15- <string name="this_time_only">Pouze nyní</string>
16- <string name="remember_for">Zapamatovat volbu po %s minut</string>
17- <string name="remember_forever">Zapamatovat volbu napořád</string>
18- <string name="interactive">Interaktivní</string>
19- <string name="logs">Logy</string>
20- <string name="settings">Nastavení</string>
21- <string name="delete">Smazat</string>
22- <string name="no_logs">Žádné logy</string>
23- <string name="no_apps">Zatím zde nejsou žádná Superuser pravidla pro aplikace.</string>
24- <string name="logging">Logování</string>
25- <string name="logging_summary">Zapnout nebo vypnout veškeré logování Superuser požadavků</string>
26- <string name="pin_protection">Ochrana PINem</string>
27- <string name="pin_protection_summary">Vyžaduje vyplnění PINu pro povolení Superuser požadavků</string>
28- <string name="request_timeout">Vypršení požadavku</string>
29- <string name="request_timeout_summary">Superuser požadavky budou automaticky zakázány po %s sekundách</string>
30- <string name="notifications">Upozornění</string>
31- <string name="none">Žádné</string>
32- <string name="notifications_summary">%s bude zobrazen, při udělení povolení nebo zákazu Superuser oprávnění</string>
33- <string name="enter_pin">Vložit PIN</string>
34- <string name="enter_new_pin">Vložit nový PIN</string>
35- <string name="incorrect_pin">Špatný PIN</string>
36- <string name="confirm_pin">Potvrdit PIN</string>
37- <string name="pin_mismatch">PIN neodpovídá</string>
38- <string name="pin_set">Superuser ochrana PINem zapnuta</string>
39- <string name="number_seconds">%s sekund</string>
40- <string name="superuser_granted">Superuser povolen pro %s</string>
41- <string name="superuser_denied">Superuser zakázán pro %s</string>
42- <string name="toast">Oznámení</string>
43- <string name="notification">Upozornění</string>
44- <string name="no_notification">Žádné upozornění nebude zobrazeno</string>
45- <string name="developer_warning">Varování pro vývojáře:\nandroid.permission.ACCESS_SUPERUSER\nnení deklarováno v manifestu.</string>
46- <string name="superuser_description">plná oprávnění pro všechny vlastnosti zařízení a úložiště</string>
47- <string name="superuser_description_more">Superuser umožní plný přístup ke všem vlastnostem zařízení a úložišti, včetně bezpečnostně citlivých částí zařízení. Toto oprávnění může být nebezpečné.</string>
48- <string name="declared_permission">Deklarované oprávnění</string>
49- <string name="declared_permission_summary">Povolit pouze požadavky aplikací, které deklarují android.permission.ACCESS_SUPERUSER</string>
50- <string name="automatic_response">Automatická odpověď</string>
51- <string name="prompt">Ukázat</string>
52- <string name="automatic_response_allow_summary">Automaticky povolit nové požadakvy</string>
53- <string name="automatic_response_deny_summary">Automaticky zakázat nové požadavky</string>
54- <string name="automatic_response_prompt_summary">Zobrazit potvrzovací dialog pro nové požadavky</string>
55- <string name="security">Zabezpečení</string>
56- <string name="multiuser_policy">Pravidla více uživatelů</string>
57- <string name="multiuser_owner_only_summary">Pouze majitel zařízení může požádat o Superusera</string>
58- <string name="multiuser_owner_managed_summary">Majitel zařízení bude upozorněn, pokud jiný uživatel požádá o Superusera</string>
59- <string name="multiuser_user_summary">Všichni uživatelé mohou požadavat Superusera</string>
60- <string name="multiuser_owner_only">Pouze majitel</string>
61- <string name="multiuser_owner_managed">Kontrlolováno majitelem</string>
62- <string name="multiuser_user">Všichni uživatelé</string>
63- <string name="multiuser_require_owner">Pravidla více uživatelů může spravovat pouze majitel zařízení.</string>
64- <string name="owner_login_info">Pro povolení nebo zakázání tohoto požadavku je nutné přepnout na účet majitele zařízení.</string>
65- <string name="all_commands">Všechny příkazy</string>
66- <string name="about">O aplikaci</string>
67- <string name="apps">Aplikace</string>
68- <string name="installing">Instaluje se</string>
69- <string name="installing_superuser">Instaluje se Superuser...</string>
70- <string name="install_superuser">Instalovat Superusera</string>
71- <string name="install_superuser_info">Superuser binárka (su) musí být aktualizována.\n\nJe nutné zvolit metodu instalace.\nInstalace z Recovery je doporučena pro zařízení HTC.</string>
72- <string name="recovery_install">Instalovat z Recovery</string>
73- <string name="install">Instalovat</string>
74- <string name="checking_superuser">Kontrola Superuser...</string>
75- <string name="install_error">Během instalace Superusera došlo k chybě. Zašlete prosím log s chybou vývojáři.</string>
76- <string name="install_success">Instalace Superusera byla úspěšná.</string>
77- <string name="su_binary_outdated">SU binárka je zastaralá.</string>
78- <string name="superuser_access">Superuser přístup</string>
79- <string name="disabled">Vypnuto</string>
80- <string name="apps_only">Pouze aplikace</string>
81- <string name="adb_only">Pouze ADB</string>
82- <string name="apps_and_adb">Aplikace a ADB</string>
83- <string name="whats_new">Co je nového</string>
84- <string name="rate">Ohodnotit</string>
85- <string name="theme">Téma</string>
86- <string name="light">Světlé</string>
87- <string name="dark">Tmavé</string>
88- <string name="pin_disabled">Superuser ochrana PINem vypnuta</string>
89-</resources>
Afficher sur ancien navigateur de dépôt.