Android-x86
Fork
Faire un don

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

external-koush-Widgets: Commit

external/koush/Widgets


Commit MetaInfo

Révisionddc30339c37874f1736d9288782a00fea110424e (tree)
l'heure2013-03-09 04:34:18
AuteurKoushik Dutta <koush@kous...>
CommiterKoushik Dutta

Message de Log

Merge pull request #1 from KhasMek/master

Czech translation

Change Summary

Modification

--- /dev/null
+++ b/Superuser/res/values-cs/strings.xml
@@ -0,0 +1,89 @@
1+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2+<resources>
3+ <string name="superuser">Superuser</string>
4+ <string name="allow">Povolit</string>
5+ <string name="deny">Zakázat</string>
6+ <string name="status_incoming">Příchozí Superuser požadavek...</string>
7+ <string name="unknown_uid">Neznámý UID: %s</string>
8+ <string name="application_request">%s požaduje Superuser přístup.</string>
9+ <string name="info">Varování: Pokud je tento požadavek nesrozumitelný, měl by být zakázán.</string>
10+ <string name="request">Superuser požadavek</string>
11+ <string name="package_header">Balíček:</string>
12+ <string name="app_header">Aplikace:</string>
13+ <string name="uid_header">Požadované UID:</string>
14+ <string name="command_header">Příkaz:</string>
15+ <string name="this_time_only">Pouze nyní</string>
16+ <string name="remember_for">Zapamatovat volbu po %s minut</string>
17+ <string name="remember_forever">Zapamatovat volbu napořád</string>
18+ <string name="interactive">Interaktivní</string>
19+ <string name="logs">Logy</string>
20+ <string name="settings">Nastavení</string>
21+ <string name="delete">Smazat</string>
22+ <string name="no_logs">Žádné logy</string>
23+ <string name="no_apps">Zatím zde nejsou žádná Superuser pravidla pro aplikace.</string>
24+ <string name="logging">Logování</string>
25+ <string name="logging_summary">Zapnout nebo vypnout veškeré logování Superuser požadavků</string>
26+ <string name="pin_protection">Ochrana PINem</string>
27+ <string name="pin_protection_summary">Vyžaduje vyplnění PINu pro povolení Superuser požadavků</string>
28+ <string name="request_timeout">Vypršení požadavku</string>
29+ <string name="request_timeout_summary">Superuser požadavky budou automaticky zakázány po %s sekundách</string>
30+ <string name="notifications">Upozornění</string>
31+ <string name="none">Žádné</string>
32+ <string name="notifications_summary">%s bude zobrazen, při udělení povolení nebo zákazu Superuser oprávnění</string>
33+ <string name="enter_pin">Vložit PIN</string>
34+ <string name="enter_new_pin">Vložit nový PIN</string>
35+ <string name="incorrect_pin">Špatný PIN</string>
36+ <string name="confirm_pin">Potvrdit PIN</string>
37+ <string name="pin_mismatch">PIN neodpovídá</string>
38+ <string name="pin_set">Superuser ochrana PINem zapnuta</string>
39+ <string name="number_seconds">%s sekund</string>
40+ <string name="superuser_granted">Superuser povolen pro %s</string>
41+ <string name="superuser_denied">Superuser zakázán pro %s</string>
42+ <string name="toast">Oznámení</string>
43+ <string name="notification">Upozornění</string>
44+ <string name="no_notification">Žádné upozornění nebude zobrazeno</string>
45+ <string name="developer_warning">Varování pro vývojáře:\nandroid.permission.ACCESS_SUPERUSER\nnení deklarováno v manifestu.</string>
46+ <string name="superuser_description">plná oprávnění pro všechny vlastnosti zařízení a úložiště</string>
47+ <string name="superuser_description_more">Superuser umožní plný přístup ke všem vlastnostem zařízení a úložišti, včetně bezpečnostně citlivých částí zařízení. Toto oprávnění může být nebezpečné.</string>
48+ <string name="declared_permission">Deklarované oprávnění</string>
49+ <string name="declared_permission_summary">Povolit pouze požadavky aplikací, které deklarují android.permission.ACCESS_SUPERUSER</string>
50+ <string name="automatic_response">Automatická odpověď</string>
51+ <string name="prompt">Ukázat</string>
52+ <string name="automatic_response_allow_summary">Automaticky povolit nové požadakvy</string>
53+ <string name="automatic_response_deny_summary">Automaticky zakázat nové požadavky</string>
54+ <string name="automatic_response_prompt_summary">Zobrazit potvrzovací dialog pro nové požadavky</string>
55+ <string name="security">Zabezpečení</string>
56+ <string name="multiuser_policy">Pravidla více uživatelů</string>
57+ <string name="multiuser_owner_only_summary">Pouze majitel zařízení může požádat o Superusera</string>
58+ <string name="multiuser_owner_managed_summary">Majitel zařízení bude upozorněn, pokud jiný uživatel požádá o Superusera</string>
59+ <string name="multiuser_user_summary">Všichni uživatelé mohou požadavat Superusera</string>
60+ <string name="multiuser_owner_only">Pouze majitel</string>
61+ <string name="multiuser_owner_managed">Kontrlolováno majitelem</string>
62+ <string name="multiuser_user">Všichni uživatelé</string>
63+ <string name="multiuser_require_owner">Pravidla více uživatelů může spravovat pouze majitel zařízení.</string>
64+ <string name="owner_login_info">Pro povolení nebo zakázání tohoto požadavku je nutné přepnout na účet majitele zařízení.</string>
65+ <string name="all_commands">Všechny příkazy</string>
66+ <string name="about">O aplikaci</string>
67+ <string name="apps">Aplikace</string>
68+ <string name="installing">Instaluje se</string>
69+ <string name="installing_superuser">Instaluje se Superuser...</string>
70+ <string name="install_superuser">Instalovat Superusera</string>
71+ <string name="install_superuser_info">Superuser binárka (su) musí být aktualizována.\n\nJe nutné zvolit metodu instalace.\nInstalace z Recovery je doporučena pro zařízení HTC.</string>
72+ <string name="recovery_install">Instalovat z Recovery</string>
73+ <string name="install">Instalovat</string>
74+ <string name="checking_superuser">Kontrola Superuser...</string>
75+ <string name="install_error">Během instalace Superusera došlo k chybě. Zašlete prosím log s chybou vývojáři.</string>
76+ <string name="install_success">Instalace Superusera byla úspěšná.</string>
77+ <string name="su_binary_outdated">SU binárka je zastaralá.</string>
78+ <string name="superuser_access">Superuser přístup</string>
79+ <string name="disabled">Vypnuto</string>
80+ <string name="apps_only">Pouze aplikace</string>
81+ <string name="adb_only">Pouze ADB</string>
82+ <string name="apps_and_adb">Aplikace a ADB</string>
83+ <string name="whats_new">Co je nového</string>
84+ <string name="rate">Ohodnotit</string>
85+ <string name="theme">Téma</string>
86+ <string name="light">Světlé</string>
87+ <string name="dark">Tmavé</string>
88+ <string name="pin_disabled">Superuser ochrana PINem vypnuta</string>
89+</resources>
Afficher sur ancien navigateur de dépôt.