Android-x86
Fork
Faire un don

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

packages-providers-DownloadProvider: Commit

packages/providers/DownloadProvider


Commit MetaInfo

Révision09330001cc50f8a5ffe2ef527dbb5729080f52e2 (tree)
l'heure2010-06-21 11:01:54
AuteurKenny Root <kroot@goog...>
CommiterKenny Root

Message de Log

Import revised translations

Change-Id: I012450adc3ff91ce5cfbd28e21eed1aa6833c56f

Change Summary

Modification

--- a/res/values-ko/strings.xml
+++ b/res/values-ko/strings.xml
@@ -18,13 +18,13 @@
1818 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
1919 <string name="app_label" msgid="3658948994665187911">"다운로드 관리자"</string>
2020 <string name="permlab_downloadManager" msgid="7779544811202855500">"다운로드 관리자에 액세스합니다."</string>
21- <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"응용프로그램이 다운로드 관리자에 액세스하여 파일을 다운로드하도록 허용합니다. 이 경우 악성 응용프로그램이 다운로드를 중단시키고 비공개 정보에 액세스할 수 있습니다."</string>
21+ <string name="permdesc_downloadManager" msgid="4240298564918160337">"애플리케이션이 다운로드 관리자에 액세스하여 파일을 다운로드하도록 허용합니다. 이 경우 악성 애플리케이션이 다운로드를 중단시키고 비공개 정보에 액세스할 수 있습니다."</string>
2222 <string name="permlab_downloadManagerAdvanced" msgid="7103642833308809655">"고급 다운로드 관리자 기능입니다."</string>
23- <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"응용프로그램이 다운로드 관리자의 고급 기능에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 경우 악성 응용프로그램이 다운로드를 중단시키고 개인 정보에 액세스할 수 있습니다."</string>
23+ <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"애플리케이션이 다운로드 관리자의 고급 기능에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 이 경우 악성 애플리케이션이 다운로드를 중단시키고 개인 정보에 액세스할 수 있습니다."</string>
2424 <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"다운로드 알림을 전송합니다."</string>
25- <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"응용프로그램이 완료된 다운로드에 대한 알림을 보낼 수 있도록 허용합니다. 이 경우 악성 응용프로그램이 파일을 다운로드하는 다른 응용프로그램에 혼란을 야기할 할 수 있습니다."</string>
25+ <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"애플리케이션이 완료된 다운로드에 대한 알림을 보낼 수 있도록 허용합니다. 이 경우 악성 애플리케이션이 파일을 다운로드하는 다른 애플리케이션에 혼란을 야기할 할 수 있습니다."</string>
2626 <string name="permlab_seeAllExternal" msgid="140058400609165726">"SD 카드에 다운로드한 모든 항목 보기"</string>
27- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"어떤 응용프로그램을 사용하여 다운로드했는지에 관계없이 SD 카드에 다운로드한 모든 항목을 응용프로그램에 표시합니다."</string>
27+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"어떤 애플리케이션을 사용하여 다운로드했는지에 관계없이 SD 카드에 다운로드한 모든 항목을 애플리케이션에 표시합니다."</string>
2828 <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;제목 없음&gt;"</string>
2929 <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
3030 <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" 외 <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g>개"</string>
--- a/res/values-nb/strings.xml
+++ b/res/values-nb/strings.xml
@@ -23,8 +23,8 @@
2323 <string name="permdesc_downloadManagerAdvanced" msgid="6985743912436565114">"Gir programmet tilgang til avanserte funksjoner i nedlastingsprogrammene. Skadelige programmer kan bruke dette til å forstyrre nedlastninger og gi tilgang til privat informasjon."</string>
2424 <string name="permlab_downloadCompletedIntent" msgid="945913803765675685">"Sende nedlastingsvarslinger"</string>
2525 <string name="permdesc_downloadCompletedIntent" msgid="8672701687104399228">"Lar applikasjonen sende varslinger om ferdige nedlastinger. Ondsinnede applikasjoner kan bruke dette for å forvirre andre applikasjoner som laster ned filer."</string>
26- <string name="permlab_seeAllExternal" msgid="140058400609165726">"Vis alle nedlastinger til SD-kort"</string>
27- <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Programmet viser alle nedlastinger til SD-kort, uavhengig av hvilket program de ble lastet ned fra."</string>
26+ <string name="permlab_seeAllExternal" msgid="140058400609165726">"Vis alle nedlastinger til minnekort"</string>
27+ <string name="permdesc_seeAllExternal" msgid="3298948060016417104">"Programmet viser alle nedlastinger til minnekort, uavhengig av hvilket program som lastet dem ned."</string>
2828 <string name="download_unknown_title" msgid="7015124071247271585">"&lt;Uten navn&gt;"</string>
2929 <string name="notification_filename_separator" msgid="7147189522857807618">", "</string>
3030 <string name="notification_filename_extras" msgid="5549729917695688191">" og <xliff:g id="NUMBER">%d</xliff:g> til"</string>
Afficher sur ancien navigateur de dépôt.