Classement Utilisateur Points Prev_Rank Modifier
1 chrisbra 6302 1
2 埋めチル 4554 2
3 cwhuang 3668 3
4 IWAMOTO Kouichi 3461 4
5 Bytom 3082 5
6 hirukawa_ryo 2143 6
7 t_nakayama1971 1932 7
8 zmatsuo 1768 10 2
9 hgtterry 1518 9
10 Giovanni Di Sirio 1518 8 2
11 erikgronwal 1472 11
12 yknk 1324 12
13 frostbane 1247 13
14 zzz 1242 14
15 koinec 1196 15
16 larry77 1150 17 1
17 xenu 1020 19 2
18 Carlos B. Feitoza Filho 1016 18
19 miyakawataku 959 20 1
20 Hironori Kitagawa 945 16 4
21 Michio MATSUYAMA 920 21
22 Shinji Kashihara 782 22
23 yossiepon 716 24 1
24 Yutaka Hirata 645 25 1
25 hilinwei 644 26 1
26 Kazuhiro Fujieda 639 27 1
27 carcarjg 634 34 7
28 Tetsuo Handa 598 29 1
29 Jakob Thomsen 598 23 6
30 Ron de Jong 598 28 2
31 MRSa 574 30 1
32 deskull 555 35 3
33 backwardsEric 553 31 2
34 Kentaro Shirakata 512 32 2
35 K.Takata 506 36 1
36 dummzeuch 460 33 3
37 ちゃとらん 414 38 1
38 muldersoft 414 37 1
39 Shuji Sado 388 39
40 Kimura Youichi 346 41 1
41 Melchior 322 42 1
42 avarzille 322 40 2
43 tmskmr 305 43
44 sakai-memoru 297 44
45 sash 296 45
46 ellisvelo 292 46
47 kazuhiro_kondow 276 69 22
48 Rafael-uy 276 47 1
49 clown 265 48 1
50 Takashi Sawanaka 256 49 1