Classement Utilisateur Count Prev_Rank Modifier
1 deskull 72 1
2 Shuji Sado 21 2
3 Torr_Samaho 7 3
4 Hourier 6 4
5 ISHIKAWA Mutsumi 5 5
6 Kazuhiro Fujieda 4 8 2
7 Habu 3 7
8 cazfi 2 9 1
9 ribbon 2 10 1
10 rdnielsen 2 11 1
11 tanukihee 2 12 1
12 まじかんと 1 20 8
13 zmatsuo 1 13
14 steven_shiau 1 14
15 Keith Marshall 1 15
16 Tatsuki Sugiura 1 16
17 Takashi Sawanaka 1 17
18 Daisuke Arai 1 18
19 Hironori Kitagawa 1 6 13
20 寺崎 彰 1 19 1