Classement Utilisateur Count Prev_Rank Modifier
1 cazfi 109 1
2 kvilhaugsvik 30 2
3 Hourier 18 3
4 Keith Marshall 14 4
5 yknk 12 5
6 Shuji Sado 7 6
7 Takashi Sawanaka 3 7
8 miyakawataku 3 8
9 jaimemf 3 9
10 Tim Worthington 2 10
11 deskull 1 11
12 Kazuhiro Fujieda 1 12
13 nmaya 1 13
14 zmatsuo 1 14
15 Michio MATSUYAMA 1 15
16 Mitsutoshi NAKANO 1 16