Classement Utilisateur Count Prev_Rank Modifier
1 Steel Wheels Project 12 3 2
2 yknk 10 2
3 deskull 8 4 1
4 Kazuhiro Fujieda 7 1 3
5 chityanj 4 - N/A
6 hirukawa_ryo 3 5 1
7 nakaG 2 8 1
8 yukiraven 2 6 2
9 Hironori Kitagawa 2 7 2
10 Keith Marshall 1 17 7
11 MelchiorGaspar 1 9 2
12 Mitsutoshi NAKANO 1 11 1
13 ribbon 1 16 3
14 成瀬 1 14
15 hiyohiyo 1 12 3
16 IWAMOTO Kouichi 1 18 2
17 まじかんと 1 19 2
18 Tatsuki Sugiura 1 10 8
19 やぎ。 1 13 6
20 kairera0467 1 15 5