Classement Utilisateur Count Prev_Rank Modifier
1 Kazuhiro Fujieda 62 1
2 やぎ。 20 2
3 maya 10 4 1
4 IWAMOTO Kouichi 9 3 1
5 ribbon 7 8 3
6 DorianDotSlash 7 5 1
7 SebastianDotNet 6 6 1
8 Tatsuki Sugiura 6 7 1
9 FROM 5 11 2
10 oza 5 10
11 davidva 4 12 1
12 Hori, Masaki 4 9 3
13 Shuji Sado 3 13
14 kairera0467 3 14
15 Keith Marshall 3 15
16 Hironori Kitagawa 2 16
17 lafrank 2 17
18 deskull 2 18
19 uesugijyunki 1 19
20 pcgyver 1 20
21 maurizio 1 21
22 aminophen 1 22
23 Seiji Kaneko 1 23
24 川本優 (Suguru Kawamoto) 1 24